O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Powołanie na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju [2018-02-20 11:14:04]

19 lutego 2018 r. Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wręczył prof. Mirosławowi Polakowi powołanie Ministra Krzysztofa Jurgiela na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.  

W zakresie obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju będzie m.in. nadzór nad współpracą naukową z ośrodkami zagranicznymi, nadzór nad rozwojem młodej kadry naukowej oraz koordynowanie współpracy z doradztwem rolniczym.

W uroczystości wręczenia powołania uczestniczył również Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk. Podczas blisko godzinnej rozmowy Pan Minister Zarudzki poruszył wiele zagadnień, które bezpośrednio są związane z nowym zakresem obowiązków Pana dyrektora Polaka, wskazując, że część z nich pokrywa się z obowiązkami Pana Ministra. Ponadto rozmawiano na bieżące tematy dotyczące nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa instytutów, w tym na temat bieżącej działalności PIWet-PIB. Pan Minister wyraził przekonanie, że nasz Instytut, tak jak dotychczas, będzie wiódł prym i dawał dobry przykład innym podległym jednostkom.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet