O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoracie Weterynarii [2018-01-24 11:51:15]

22 oraz 23 stycznia br. prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w posiedzeniach Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Podczas spotkań omawiane były głównie zagadnienia związane z bioasekuracją.

Zwrócono uwagę, że zasady bioasekuracji określone zostały już w 2003 r.. Dotychczasowe działania podejmowane z celu ograniczenia występowania wirusa ASF w stadach świń pokazały, że ścisłe przestrzeganie programu zasad bioasekuracji, który został wprowadzony na terenach objętych ograniczeniami przynosi pożądane efekty. Podkreślono również, że ścisłym przestrzeganiem zasad powinny być objęte wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną.

Dlatego też został przygotowany projekt rozporządzenia wprowadzającego obowiązek dostosowania gospodarstw do przestrzegania zasad programu bioasekuracji na cały kraj. Będzie też wdrożony ścisły monitoring gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną prowadzony przez powiatowych lekarzy weterynarii. Projekt przewiduje odpowiedni czas na przystosowanie produkcji do spełnienia zasad bioasekuracji oraz pomoc dla tych gospodarstw, które albo zrezygnują z kontynuowania tej produkcji od razu albo nie będą w stanie spełnić wymogów.

Ponadto, 23 stycznia Dyrektor Instytutu uczestniczył w wideokonferencji z władzami Japonii, która miała miejsce w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim zniesieniu embarga oraz wznowieniu importu polskiej wieprzowiny przez stronę japońską.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet