O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie ws. rynku wieprzowiny [2018-01-17 07:08:16]

15 stycznia br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami branży mięsnej, zorganizowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem spotkania było omówienie prognoz kształtowania się cen na rynku wieprzowiny, w tym analiza możliwości działań stabilizujących i mechanizmów wsparcia producentów świń.

Podczas spotkania Pan Minister Krzysztof Jurgiel poinformował o zgłoszonym przez Polskę wniosku o omówienie sytuacji na rynku wieprzowiny na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 29 stycznia 2018 r. i podjęcie przez Komisję Europejską skutecznych działań mających na celu poprawę sytuacji, w tym uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, przyznanie producentom świń pomocy finansowej w związku ze spadkiem  opłacalności produkcji i skutkami ASF, aktywne zdobywanie nowych rynków zbytu dla unijnej wieprzowiny. Przetwórcy wnioskowali o zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przywrócenie refundacji eksportowych.

Ponadto, omówione zostały także działania podejmowane w zakresie zwalczania ASF, w tym dotyczące wzmożonego odstrzału dzików oraz rozszerzenia programu bioasekuracji na cały kraj.

Dyrektor PIWet-PIB poinformował o sposobie i czasie realizacji wykonywanych badań w kierunku ASF, zwracając szczególną uwagę na terminowość dostarczania wyników Inspekcji Weterynaryjnej.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet