O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkania nt. afrykańskiego pomoru świń [2017-12-04 12:04:33]

28 listopada br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wspólnie z Panem Krzysztofem Jurgielem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i Jego współpracownikami, wziął udział w posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się pod przewodnictwem Pana Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zastępcy przewodniczącego RZZK. Spotkanie poświęcone było sytuacji epizootycznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski.

29 listopada br. Dyrektor PIWet-PIB uczestniczył w panelu ekspertów pt. "Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń", zorganizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Podczas spotkania prof. Niemczuk przedstawił wykład nt. aktualnej sytuacji odnośnie afrykańskiego pomoru świń oraz zaangażowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zwalczanie ASF.

Ponadto, tego samego dnia, na zaproszenie Pana Andrzeja Koniecznego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Dyrektor PIWet-PIB wraz z Panem Rafałem Romanowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Panem Pawłem Niemczukiem, Głównym Lekarzem Weterynarii, uczestniczył w spotkaniu poświęconym wypracowaniu nowych rekomendacji dla Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zwalczania ASF.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet