O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie naukowe PTNW [2017-12-04 10:34:31]

28 listopada 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywał Pan prof. dr hab. Zygmunt Giżejewski z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, który przedstawił wykład pt.„Poroże jelenia szlachetnego jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska". Tematyka wykładu dotyczyła możliwości monitorowania poziomu zanieczyszczeń metalami ciężkimi środowiska na podstawie badań laboratoryjnych tkanki kostnej pobranej z poroży dziko żyjących przeżuwaczy. W swojej prezentacji Pan Profesor zwrócił również uwagę na przydatność badania innych tkanek zwierząt łownych do określenia ryzyka toksykologicznego wynikającego z ich konsumpcji.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet