O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Sesja Międzyrządowej Grupy Zadaniowej Kodeksu Żywnościowego ds. Oporności na Leki Przeciwdrobnoustrojowe (TFAMR) [2017-12-01 07:57:54]

W dniach 27 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Jeju, Republika Korei, odbyła się Piąta Sesja Międzyrządowej Grupy Zadaniowej Kodeksu Żywnościowego ds. Oporności na Leki Przeciwdrobnoustrojowe (TFAMR5). W skład delegacji Polski, której przewodniczyła Pani Agata Andrzejewska, Wiceprezes Urzędu ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wchodziła Sylwia Czarnowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny Dokumentacji i Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Weterynaryjnych oraz dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw. reprezentujący Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Antybiotykooporności. Kilkudniowe obrady plenarne i spotkania koordynacyjne służyły uzgodnieniu projektów dokumentów dotyczących oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe, w szczególności rewizji „Kodeksu praktyki w celu ograniczenia i powstrzymania antybiotykooporności” oraz „Wytycznych w celu zintegrowanego nadzoru i monitoringu antybiotykooporności związanej z żywnością”. Stanowisko Państw Członkowskich UE zostało ustalone na wcześniejszych spotkaniach i było prezentowane przez Komisję Europejską przy wsparciu delegacji Państw Członkowskich biorących udział w sesji. Działania dotyczące zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zachowania możliwości ich stosowania w leczeniu zwierząt będą przedmiotem dalszych prac Międzyrządowej Grupy Zadaniowej Kodeksu i powołanych grup roboczych.

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet