O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta w Chinach [2017-11-24 14:06:25]

W dniach 19-20 listopada br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w delegacji z-cy Głównego Lekarza Weterynarii dr. Jacka Kucharskiego do Chin. Delegacja uczestniczyła w szczycie 2017 (5th) China’s Food Security & Food Safety Strategy Summit.

Ponadto, w ramach szczytu odbyły się spotkania Generalnym Urzędzie Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny ChRL (ang. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine – AQSIQ), a także w Urzędzie  Certyfikacji  i  Akredytacji ChRL (ang. Certification and Accreditation Administration – CNCA). Zgodnie z harmonogramem spotkania odbywały się w następującej kolejności:

  1. Spotkanie z CNCA - Dyrektor Wydziału nr 1 Departamentu Rejestracji pan WANG GANG
  2. Spotkanie z Departamentem ds. Nadzoru nad Kwarantanną Roślinną i Zwierzęcą AQSIQ – Dyrektor Wydziału ds. Nadzoru nad Kwarantanną Zwierzęcą pan DOU Shulong
  3. Spotkanie z Wydziałem nr 1, Biuro Bezpieczeństwa Żywności Importowanej
    i Eksportowanej AQSIQ – Zastępca Dyrektora pan ZHANG Yi

We wszystkich spotkaniach uczestniczyły następujące osoby:

  1. J. Kucharski, Z-ca GLW
  2. K. Niemczuk, dyrektor PIWet-PIB w Puławach
  3. B. Gołębiowska, Amb. RP w Pekinie
  4. M. Gorzycka, Amb. RP w Pekinie
  5. Tłumacz: Marta Henning

Najważniejszymi punktami rozmów były zagadnienia dotyczące możliwości zniesienia embarga na polską żywność w związku z pojawieniem się na terytorium RP: wysoce patogennej grypy ptaków, BSE i afrykańskiego pomoru świń.

Zdjęcia: Blanka Gołębiowska, kierownik Referatu ds. Rolnych, Ambasada RP w Pekinie

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet