O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmie [2017-11-09 13:06:38]

07 listopada br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w 42. Posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkaniu przewodniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. Podczas posiedzenia została przedstawiona aktualna sytuacja epizootyczna związana z wystąpieniem ASF w kraju, działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną i  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również realizacja Programu Bioasekuracji. Omówiono również analizę stanu rejestracji zwierząt w systemie IRZ ze stref występowania ASF wraz z rekomendacjami dalszych działań w celu usprawnienia procesu zgłaszania przez rolników świń do rejestracji.

Ponadto, 08 listopada prof. Niemczuk uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas której przedstawił prezentację pt. „Sytuacja epidemiologiczna oraz środki podejmowane w związku ze zwalczaniem ASF w krajach europejskich”. Przedstawiona prezentacja miała na celu wskazanie zagrożeń dla Polski związanych z ASF, które pochodzą głównie z zewnątrz, wskazując, że sytuacja Polski w tym zakresie uzależniona jest od tego, z jaką skutecznością jest zwalczane ASF na terytorium naszych sąsiadów.

Dyrektor PIWet-PIB wziął również udział w spotkaniu otwierającym audyt rosyjsko-białoruski w zakresie afrykańskiego pomoru świń.

Źródło: www.minrol.gov.pl

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet