O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Kongres Młodych Naukowców w ramach projektu Vet-Twin [2017-10-30 14:16:46]

    W dniu 27 października b.r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-PIB w Puławach odbył się Kongres Młodych Naukowców, zorganizowany w ramach projektu H2020: Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety (VET-TWIN).

    Zakres tematyczny kongresu obejmował zdrowie zwierząt w aspekcie chorób zakaźnych i pasożytniczych (w tym zoonoz) oraz bezpieczeństwo żywności i pasz. Kongres miał na celu swobodną wymianę myśli pomiędzy młodymi naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny nauk weterynaryjnych oraz doskonalenie warsztatu w zakresie wystąpień publicznych w języku angielskim. Do udziału w kongresie zaproszone były wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką, a szczególnie doktoranci zintegrowanej szkoły doktoranckiej konsorcjum KNOW oraz studiów doktoranckich PIWet-PIB, osoby z otwartym przewodem doktorskim oraz promotorzy. Ogółem wpłynęło 36 doniesień, w tym 16 doniesień ustnych (14 z Instytutu oraz dwa z jednostek partnerskich projektu Vet-Twin: Duńskiego Uniwersytetu Techniczego, DTU z Danii oraz Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka, BfR z Niemiec).

    Podczas kongresu młodzi naukowcy przedstawili swoje wyniki badań podczas 10-15 minutowych prezentacji. Doniesienia plakatowe omawiane były podczas przerwy kawowej oraz w trakcie przerwy obiadowej.

    Młodzi naukowcy przedstawili swoje wyniki badań w bardzo ciekawych, krótkich prezentacjach, często stosując nienaganny język angielski. Uczestnicy kongresu otrzymali materiały kongresowe oraz gadżety reklamujące projekt. W tym miejscu należą się słowa podziękowania dla bezpośrednich organizatorów kongresu: Pana prof. Krzysztofa Śmietanki oraz Pani prof. Katarzyny Domańskiej-Blicharz z Zakładu Chorób Drobiu, za wzorową organizację tego wydarzenia.

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2021 - PIWet