O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Konferencja naukowa "Antybiotyki w produkcji drobiarskiej - korzyści i ograniczenia" [2017-10-12 14:07:49]

5 października 2017 r. odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach konferencja naukowa pt. "Antybiotyki w produkcji drobiarskiej – korzyści i ograniczenia". Współorganizatorem była Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza. W konferencji wzięło udział 80 osób, głównie lekarze weterynarii, hodowcy oraz producenci żywności.

Celem konferencji było przedstawienie szeroko rozumianych zagadnień związanych ze stosowaniem antybiotyków w produkcji drobiarskiej ze szczególnym uwzględnieniem ubocznych skutków i wskazanie PIWet-PIB jako ważnego ośrodka naukowego prowadzącego badania w tym zakresie.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Jacek Kuźmak, po czym wykłady wygłosili zaproszeni goście: działania IW w związku z krajowym programem ograniczenia oporności (K. Gąsiorek – GIW); rozważne stosowanie antybiotyków (B. Steenberg - A.V.E.C.); koncepcja "Jedno zdrowie" (Ch. Agnes – ELANCO). Wygłoszone przez pracowników PIWet-PIB wykłady dotyczyły: skutków stosowania antybiotyków (prof. dr hab. A. Posyniak); Kokcydiostatyków jako źródła oddziaływania na kury (dr hab. M. Olejnik); oporności bakterii jako konsekwencji stosowania antybiotyków (dr hab. D. Wasyl, prof. nadzw.); alternatywnych metod poprawy dobrostanu (dr hab. G. Tomczyk, prof. nadzw.); zanieczyszczeń bakteryjnych produktów drobiarskich (prof. dr hab. J. Osek); grypy ptaków w świetle bezpieczeństwa produktów drobiarskich (dr hab. K. Śmietanka, prof. nadzw).

Formuła konferencji spotkała się z uznaniem słuchaczy. Organizację ze strony PIWet-PIB zapewnili pracownicy Zakładu Farmakologii i Toksykologii.

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2021 - PIWet