O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie naukowe PTNW [2017-10-05 08:21:22]

29 września 2017 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywał Prof. dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek ze Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Kajetany k. Warszawy, który zaprezentował wykład pt. „Współczesne możliwości diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu ". Pan Profesor przedstawił najnowsze dane i wyniki osiągnięć naukowych Światowego Centrum Słuchu  w zakresie diagnostyki ubytku słuchu będącego wynikiem uszkodzeń różnych elementów narządu słuchu ze szczególnym uwzględnieniem struktur ucha środkowego. Podkreślił istotną rolę implantów ucha środkowego w terapii zaburzeń słuchu, a także ich znaczenie w leczeniu uszkodzeń nerwu słuchowego.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet