O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

Konferencja ASF


Termin: 2 marca 2015

Zaproszenie na konferencję 2.03.2015 r wraz z programem

 

Zakład Chorób Wirusowych Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

zaprasza lekarzy weterynarii, hodowców, producentów mięsa drobiu wodnego oraz przedstawicieli wytwórni pasz na:

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
"CHOROBY DROBIU WODNEGO - WATERFOWL DISEASES"


Tematem wiodącym Konferencji będą zagadnienia związane problemami lekarsko - weterynaryjnymi oraz z chowem i hodowlą drobiu wodnego.

Konferencja odbędzie się w dniach 10 - 11 kwietnia 2015 roku w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24 - 100 Puławy.


XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Aktualne problemy z zakresu wybranych chorób bakteryjnych i wirusowych bydła"

Termin: 17-18 kwietnia 2015

Miejsce Konferencji:

Sala Konferencyjna WCKP
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
 
 

Komunikat

Formularz zgłoszeniowy

Tytuły referatów

Baza hotelowa

Konto konferencji:
Opłatę wpisową (350 zł) należy przelać na konto:
BGŻ o/Puławy 35 2030 0045 111 0000000 531520
W tytule wpłaty należy podać nazwę dopisek "XI Konferencja Bujatryczna"
oraz nazwiska uczestników

Kontakt
Zakład Chorób Bydła i Owiec
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
Tel.:081 889 31 41 - Monika Cąkała

E-mail:
prof. dr hab. Dariusz Bednarek - dbednarek@ piwet.pulawy.pl

Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

zaprasza w dniach 2-3 czerwca 2015 r. na jubileuszową XX Międzynarodową Konferencję Naukową, pt.

"Krytyczne obszary w produkcji świń"

Referaty wygłoszą wybitni naukowcy i praktycy krajowi i zagraniczni.

Dane dotyczące programu, warunków uczestnictwa, zakwaterowania oraz sesji satelitarnej związanej z konferencją znajdują się na stronie internetowej www.konferencjaswinie.pl
 

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Organizuje Konferencję Naukową

"Bezpieczeństwo żywności - najnowsze trendy i zagrożenia"

Termin: 16 - 17 czerwca 2015 r.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych zagrożeń i najnowszych trendów w obszarze bezpieczeństwa żywności. Będzie to również okazja do spotkania i wymiany doświadczeń między praktykami a środowiskiem naukowym.
Konferencja rozpocznie się 16 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego (WCKP) PIWet-PIB w Puławach, Al. Partyzantów 57.


 
error
error
error
error
error
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa
errorGłówny Inspektorat Wet.
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2014 - PIWet