O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

Konferencja ASF


Termin: 2 marca 2015

Zaproszenie na konferencję 2.03.2015 r wraz z programem

 

Zakład Chorób Wirusowych Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

zaprasza lekarzy weterynarii, hodowców, producentów mięsa drobiu wodnego oraz przedstawicieli wytwórni pasz na:

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
"CHOROBY DROBIU WODNEGO - WATERFOWL DISEASES"


Tematem wiodącym Konferencji będą zagadnienia związane problemami lekarsko - weterynaryjnymi oraz z chowem i hodowlą drobiu wodnego.

Konferencja odbędzie się w dniach 10 - 11 kwietnia 2015 roku w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24 - 100 Puławy.


XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Aktualne problemy z zakresu wybranych chorób bakteryjnych i wirusowych bydła"

Termin: 17-18 kwietnia 2015

Miejsce Konferencji:

Sala Konferencyjna WCKP
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
 
 

Komunikat

Formularz zgłoszeniowy

Tytuły referatów

Baza hotelowa

Konto konferencji:
Opłatę wpisową (300-350 zł) należy przelać na konto:
BGŻ o/Puławy 35 2030 0045 111 0000000 531520
W tytule wpłaty należy podać nazwę dopisek "XI Konferencja Bujatryczna"
oraz nazwiska uczestników

Kontakt
Zakład Chorób Bydła i Owiec
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
Tel.:081 889 31 41 - Monika Cąkała

E-mail:
prof. dr hab. Dariusz Bednarek - dbednarek@ piwet.pulawy.pl
error
error
error
error
error
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa
errorGłówny Inspektorat Wet.
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2014 - PIWet