O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

Zakład Chorób Wirusowych Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
"CHOROBY DROBIU WODNEGO - WATERFOWL DISEASES"


Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Choroby drobiu wodnego - Waterfowl diseases" informuje, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora konferencja zostaje odwołana.
Osobom i firmom koszty konferencji zostaną zwrócone.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny


XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Aktualne problemy z zakresu wybranych chorób bakteryjnych i wirusowych bydła"

Termin: 17-18 kwietnia 2015

Miejsce Konferencji:

Sala Konferencyjna WCKP
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
 
 

Komunikat

Program konferencji

Tytuły referatów

Baza hotelowa

Konto konferencji:
Opłatę wpisową (350 zł) należy przelać na konto:
BGŻ o/Puławy 35 2030 0045 111 0000000 531520
W tytule wpłaty należy podać nazwę dopisek "XI Konferencja Bujatryczna"
oraz nazwiska uczestników

Kontakt
Zakład Chorób Bydła i Owiec
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
Tel.:081 889 31 41 - Monika Cąkała

E-mail:
prof. dr hab. Dariusz Bednarek - dbednarek@ piwet.pulawy.pl

Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

zaprasza w dniach 2-3 czerwca 2015 r. na jubileuszową XX Międzynarodową Konferencję Naukową, pt.

"Krytyczne obszary w produkcji świń"

Referaty wygłoszą wybitni naukowcy i praktycy krajowi i zagraniczni.

Dane dotyczące programu, warunków uczestnictwa, zakwaterowania oraz sesji satelitarnej związanej z konferencją znajdują się na stronie internetowej www.konferencjaswinie.pl
 

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Organizuje Konferencję Naukową

"Bezpieczeństwo żywności - najnowsze trendy i zagrożenia"

Termin: 16 - 17 czerwca 2015 r.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych zagrożeń i najnowszych trendów w obszarze bezpieczeństwa żywności. Będzie to również okazja do spotkania i wymiany doświadczeń między praktykami a środowiskiem naukowym.
Konferencja rozpocznie się 16 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego (WCKP) PIWet-PIB w Puławach, Al. Partyzantów 57.


 

Zakład Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pt.

"Grypa ptaków-nieustanne zagrożenie dla produkcji drobiarskiej"

która odbędzie się w dniach 9-10 października 2015 r.
w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego,
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.


 
error
error
error
error
error
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa
errorGłówny Inspektorat Wet.
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2014 - PIWet