O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Wybrane choroby niezakaźne
w patologii bydła"

Termin: 13-14 kwietnia 2018

Miejsce Konferencji:
Sala Konferencyjna WCKP
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57

KOMUNIKAT

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

PROPONOWANA BAZA NOCLEGOWA

Konto konferencji:
Opłatę wpisową (350 zł) należy przelaćdo 03 kwietnia 2018 na konto:
BGŻ o/Puławy 35 2030 0045 111 0000000 531520
W tytule wpłaty należy podać nazwę dopisek "XIV Konferencja Bujatryczna" oraz nazwiska uczestników

Kontakt:
Zakład Chorób Bydła i Owiec
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
Tel.:081 889 31 41 - Dominika Szewczyk

E-mail:
prof. dr hab. Dariusz Bednarek - dbednarek@piwet.pulawy.pl


Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
oraz
Instytut Zootechniki w Krakowie - Państwowy Instytut Badaczy
Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie
zapraszją na
XXXV Jubileuszowa Konferencję Naukowo-Techniczną
na temat

Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz


która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2018 r.
w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Komunikat
Plan konferencji
Baza hotelowa
Formularz zgłoszeniowy
 

Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zaprasza w dniach 26-27 czerwca 2018 r. na coroczną XXIII Międzynarodową Konferencję Naukową, pt..Choroby zakaźne - poważne zagrożenie dla produkcji świń w Polsce.

Referaty wygłoszą wybitni naukowcy i praktycy krajowi i zagraniczni.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa firm związanych z produkcją trzody chlewnej.

Sekretariat konferencji i miejsce obrad: Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Dane dotyczące programu, warunków uczestnictwa, zakwaterowania oraz sesji satelitarnych związanych z konferencją znajdują się na stronie internetowej www.konferencjaswinie.pl

Program Konferencji
 

Zakład Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pt.

ZAKAŹNE ZAPALENIE OSKRZELI KUR - OGÓLNOŚWIATOWY
PROBLEM W PRZEMYŚLE DROBIARSKIM

która odbędzie się 28-29 września 2018 r.
w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego,
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

KOMUNIKAT

BAZA NOCLEGOWA

PROGRAM RAMOWY

Formularz zgłoszeniowy

error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2018 - PIWet