O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Nowo pojawiające się i nawracające choroby bydła we współczesnej hodowli "

Termin: 12-13 kwietnia 2019

Miejsce Konferencji:
Sala Konferencyjna WCKP
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57

KOMUNIKAT

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROPONOWANA BAZA NOCLEGOWA

Konto konferencji:
Opłatę wpisową (350 zł) należy przelać do 01 kwietnia 2019 na konto:
BGŻ o/Puławy 35 2030 0045 111 0000000 531520
W tytule wpłaty należy podać nazwę dopisek "XV Konferencja Bujatryczna" oraz nazwiska uczestników

Kontakt:
Zakład Chorób Bydła i Owiec
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
Tel.:081 889 31 41 - mgr Katarzyna Jędrys

E-mail:
prof. dr hab. Dariusz Bednarek - dbednarek@piwet.pulawy.pl


Pracownicy Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego . Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wraz z Dyrekcją Instytutu zapraszają w dniach 6-7 czerwca 2019 r. na Międzynarodową Konferencję Naukową, pt.

"Choroby świń o dużym znaczeniu ekonomicznym na tle sytuacji epizootycznej związanej z ASF"

Referaty wygłoszą wybitni praktycy i naukowcy krajowi oraz zagraniczni.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa firm związanych z produkcją trzody chlewnej.

Sekretariat konferencji i miejsce obrad: Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego . Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Informacje dotyczące warunków uczestnictwa, zakwaterowania oraz program konferencji znajdują się na stronie internetowej www.konferencjaswinie.pl


ZAKŁAD CHORÓB DROBIU PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁAWACH

organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pt.

ZAKAŹNE ZAPALENIE BURSY FABRYCJUSZA,
ZAKA
ŹNA ANEMIA KURCZĄT ORAZ ZAKAŻENIA CIRKOWIRUSOWE PTAKÓW

Termin Konferencji: 18-19 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Miejsce Konferencji: Sala Konferencyjna WCKP, PIWet - PIB

Al. Partyzantów 57, Puławy


KOMUNIKAT (pdf)
 
Error was: