O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Problemy zdrowotne okresu przejściowego u bydła i ich zwalczanie"

Termin: 15-16 kwietnia 2016

Miejsce Konferencji:

Sala Konferencyjna WCKP
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
 
 

Komunikat

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Baza hotelowa

Konto konferencji:
Opłatę wpisową 350 zł należy przelać na konto:
BGŻ o/Puławy 35 2030 0045 111 0000000 531520
W tytule wpłaty należy podać nazwę dopisek "XII Konferencja Bujatryczna"
oraz nazwiska uczestników

Kontakt
Zakład Chorób Bydła i Owiec
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
Tel.:081 889 31 41 - Monika Cąkała, Dominika Szewczyk

E-mail:
prof. dr hab. Dariusz Bednarek - dbednarek@ piwet.pulawy.pl

Zakład Chorób Wirusowych Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
"CHOROBY DROBIU WODNEGO - WATERFOWL DISEASES"


Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Choroby drobiu wodnego - Waterfowl diseases" informuje, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora konferencja zostaje odwołana.
Osobom i firmom koszty konferencji zostaną zwrócone.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

error
error
error
error
error
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa
errorGłówny Inspektorat Wet.
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2014 - PIWet