O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Nowo pojawiające się i nawracające choroby bydła we współczesnej hodowli "

Termin: 12-13 kwietnia 2019

Miejsce Konferencji:
Sala Konferencyjna WCKP
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57

KOMUNIKAT

PROGRAM RAMOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROPONOWANA BAZA NOCLEGOWA

Konto konferencji:
Opłatę wpisową (350 zł) należy przelać do 01 kwietnia 2019 na konto:
BGŻ o/Puławy 35 2030 0045 111 0000000 531520
W tytule wpłaty należy podać nazwę dopisek "XV Konferencja Bujatryczna" oraz nazwiska uczestników

Kontakt:
Zakład Chorób Bydła i Owiec
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
Tel.:081 889 31 41 - mgr Katarzyna Jędrys

E-mail:
prof. dr hab. Dariusz Bednarek - dbednarek@piwet.pulawy.pl

error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2019 - PIWet