O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Immunoprofilaktyka swoista i nieswoista
w zwalczaniu chorób bydła"

Termin: 25-26 kwietnia 2014

Miejsce Konferencji:
Sala Konferencyjna WCKP
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57

KOMUNIKAT

Formularz zgłoszeniowy

TYTUŁY REFERATÓW

BAZA NOCLEGOWA

Konto konferencji:
Opłatę wpisową (200-230 zł) należy przelać na konto:
BGŻ o/Puławy 35 2030 0045 111 0000000 531520
W tytule wpłaty należy podać nazwę dopisek "X Konferencja Bujatryczna" oraz nazwiska uczestników

Kontakt:
Zakład Chorób Bydła i Owiec
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
Tel.:081 889 31 41 - Dominika Szewczyk, Monika Cąkała

E-mail:
prof. dr hab. Dariusz Bednarek - dbednarek@ piwet.pulawy.pl

Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

zaprasza w dniach 3-4 czerwca 2014 r. na coroczną XIX Międzynarodową Konferencję Naukową, pt.

"Zdrowotne i genetyczne uwarunkowania chowu świń w Polsce"

Referaty wygłoszą wybitni naukowcy i praktycy krajowi i zagraniczni.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa firm związanych z produkcją trzody chlewnej.

Sekretariat konferencji i miejsce obrad: Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Dane dotyczące programu, warunków uczestnictwa, zakwaterowania oraz sesji satelitarnej związanej z konferencją znajdują się na stronie internetowej www.konferencjaswinie.pl
 
error
error
error
error
error
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa
errorGłówny Inspektorat Wet.
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
OPORNE BAKTERIE

Copyright © 2014 - PIWet