O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Dobrostan bydła w aspekcie optymalnych warunków żywienia i utrzymania zwierząt oraz ich opieki weterynaryjnej "

Termin: 21-22 kwietnia 2017

Miejsce Konferencji:

Sala Konferencyjna WCKP
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
 
 

Komunikat

Formularz zgłoszeniowy

Program ramowy

Baza hotelowa

Konto konferencji:
Opłatę wpisową 350 zł należy przelać do 12 kwietnia 2017 na konto:
BGŻ o/Puławy 35 2030 0045 111 0000000 531520
W tytule wpłaty należy podać nazwę dopisek "XIII Konferencja Bujatryczna"
oraz nazwiska uczestników

Kontakt
Zakład Chorób Bydła i Owiec
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
Tel.:081 889 31 41 - Monika Cąkała, Dominika Szewczyk

E-mail:
prof. dr hab. Dariusz Bednarek - dbednarek@ piwet.pulawy.pl

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
we współpracy z
INSTYTUTEM ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE
- PAŃSTWOWYM INSTYTUTEM BADAWCZYM
KRAJOWYM LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

zapraszają na
Konferencję Naukowo-Techniczną
na temat:

Produkcja pierwotna - klucz dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego

Termin Konferencji: 27 - 28 czerwca 2017 r.

Miejsce Konferencji: Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB, Sala Konferencyjna Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego (WCKP), 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 57. tel. kontaktowe: +48/81 889 3080 (dr inż. Zbigniew Sieradzki, mgr inż. Zbigniew Osiński), +/48 81 889 3127 (dr inż. Małgorzata Gbylik-Sikorska), +/48 81 889 3082 (prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek)

Konferencja komunikat
Formularz rejestracyjny


Międzynarodowa Konferencja

Spójność łańcucha żywnościowego - aspekty prawne i praktyczne

Puławy, 7-8 września 2017 r.

Konferencja komunikat
Formularz rejestracyjny

error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
errorIUNG
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowej (z wyłączeniem zabudowań) położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2017 - PIWet