O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Optymalne: technologia, genetyka oraz zdrowie - podstawą opłacalności chowu świń"

Termin: 21-22.06.2016 r.
Miejsce Konferencji:
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Wszelkie informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.konferencjaswinie.pl

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Włośnica w nauce i praktyce"

Sympozjum Satelitarne XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

Termin: 7-8.09.2016 r.
Miejsce Konferencji:
Kopalnia Soli w Bochni
ul. Campi 15, 32-700 Bochnia

Centrum Konferencyjno - Hotelowe Nowa Bochnia
ul. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia


Konto konferencji:
Opłatę wpisową 450 zł należy przelać na konto:
BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Puławach 35 2030 0045 111 0000000 531520
W tytule wpłaty należy podać dopisek "Konferencja włośnie"
oraz nazwiska uczestników.

Kontakt
Zakład Parazytologii i Chorób inwazyjnych
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
Tel.: 081 889 3314/081 889 3313 . Mirosław Różycki, Ewa Bilska-Zając, Ewa Chmurzyńska

E-mail: mrozycki@piwet.pulawy.pl, ewa.bilska@piwet.pulawy.pl, ewa.chmurzynska@piwet.pulawy.pl

KOMUNIKAT
Formularz zgłoszeniowy
Program konferencji
Conference programme
Baza Noclegowa


Zakład Chorób Wirusowych Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
"CHOROBY DROBIU WODNEGO - WATERFOWL DISEASES"


Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Choroby drobiu wodnego - Waterfowl diseases" informuje, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora konferencja zostaje odwołana.
Osobom i firmom koszty konferencji zostaną zwrócone.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
errorIUNG
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowej (z wyłączeniem zabudowań) położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2016 - PIWet