O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

zaprasza w dniach 6-7 czerwca 2017 r.
na coroczną XXII Międzynarodową Konferencję Naukową, pt.

Zdrowie - czynnik decydujący o konkurencyjności produkcji świń.

Referaty wygłoszą wybitni naukowcy i praktycy krajowi i zagraniczni.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa firm związanych z produkcją trzody chlewnej.

Sekretariat konferencji i miejsce obrad: Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Dane dotyczące programu, warunków uczestnictwa, zakwaterowania oraz sesji satelitarnych związanych z konferencją znajdują się na stronie internetowej www.konferencjaswinie.pl
 

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
we współpracy z
INSTYTUTEM ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE
- PAŃSTWOWYM INSTYTUTEM BADAWCZYM
KRAJOWYM LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

zapraszają na
Konferencję Naukowo-Techniczną
na temat:

Produkcja pierwotna - klucz dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego

Termin Konferencji: 27 - 28 czerwca 2017 r.

Miejsce Konferencji: Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB, Sala Konferencyjna Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego (WCKP), 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 57. tel. kontaktowe: +48/81 889 3080 (dr inż. Zbigniew Sieradzki, mgr inż. Zbigniew Osiński), +/48 81 889 3127 (dr inż. Małgorzata Gbylik-Sikorska), +/48 81 889 3082 (prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek)

Konferencja komunikat
Formularz rejestracyjny


Międzynarodowa Konferencja

Spójność łańcucha żywnościowego - aspekty prawne i praktyczne

Puławy, 7-8 września 2017 r.

Zaproszenie oraz Ramowy Program Konferencji
Konferencja komunikat
Formularz rejestracyjny

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Polskie Towarzystwo Parazytologiczne mają zaszczyt zaprosić do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

'Włośnica i inne odpokarmowe pasożytnicze zoonozy'

Termin: 13-15.09.2017 r.

Miejsce Konferencji: Hotel 'BIAŁOWIESKI'

ul. Waszkiewicza 218 B

17-230 Białowieża

Zgłoszenia uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 10.07.2017r. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: www.piwet.pulawy.pl  w zakładce Konferencje, gdzie znajdzie się również formularz zgłoszeniowy.

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa wynosi 600 zł i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubra oraz udział w spotkaniu towarzyskim.

Wpłaty prosimy kierować na konto Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego BGŻ BNP PARIBAS S.A. 35 2030 0045 1110 0000 0053 1520 do dnia 10.07.2017r. W tytule wpłaty należy podać nazwę .Konferencja włośnie 2017. oraz  nazwiska uczestników.

Kontakt

Zakład Parazytologii i Chorób inwazyjnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

dr Mirosław Różycki, lek. wet. Ewa Bilska-Zając, lek. wet. Ewa Chmurzyńska

Tel.: 81 889 3314/ 81 889 3313

E-mail: mrozycki@piwet.pulawy.pl , ewa.bilska@piwet.pulawy.pl,  ewa.chmurzynska@piwet.pulawy.pl

KOMUNIKAT
Formularz zgłoszeniowy
Baza noclegowa 2017
 

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne

Państwowy Instytut Weterynaryjny -

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

zapraszają na
XII Konferencję Szkoleniowo-Naukową PTToks 2017

"Rożne oblicza toksykologii"

Termin konferencji: 19 - 22 września 2017 r.

Miejsce Konferencji: Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB, Sala Konferencyjna Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego (WCKP), 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 57.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie www konferencji: www.piwet.pulawy.pl/pttox2017

error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2017 - PIWet