O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

Zakład Chorób Wirusowych Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
"CHOROBY DROBIU WODNEGO - WATERFOWL DISEASES"


Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Choroby drobiu wodnego - Waterfowl diseases" informuje, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora konferencja zostaje odwołana.
Osobom i firmom koszty konferencji zostaną zwrócone.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

error
error
error
error
error
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa
errorGłówny Inspektorat Wet.
errorPolskie Centrum Akredytacji
errorIUNG
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2014 - PIWet