O Nas
Dla Was

Konferencje, Zjazdy

KONFERENCJE - SYMPOZJA - ZJAZDY


 

Zakł‚ad Chorób Śšwiń„ Pań„stwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pań„stwowego Instytutu Badawczego w Puławach

zaprasza w dniach 6-7 czerwca 2017 r.
na coroczną XXII Mię™dzynarodową… Konferencję™ Naukową…, pt.

Zdrowie - czynnik decydują…cy o konkurencyjności produkcji ś›wiń„.

Referaty wygłoszą… wybitni naukowcy i praktycy krajowi i zagraniczni.

Konferencji towarzyszyć‡ bę™dzie wystawa firm zwią…zanych z produkcją… trzody chlewnej.

Sekretariat konferencji i miejsce obrad: Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Dane dotyczące programu, warunków uczestnictwa, zakwaterowania oraz sesji satelitarnych zwią…zanych z konferencją… znajdują… się™ na stronie internetowej www.konferencjaswinie.pl
 

Mię™dzynarodowa Konferencja

Spójność‡ Ł‚ań„cucha Żywnoś›ciowego - aspekty prawne i praktyczne

Puł‚awy, 7-8 wrześ›nia 2017 r.

Program konferencji
Conference programme
Konferencja komunikat
Formularz rejestracyjny

Kontakt

Zakład Higieny Żywnoś›ci Pochodzenia Zwierzę™cego ,
Pań„stwowy Instytut Weterynaryjny - Pań„stwowy Instytut Badawczy

mgr Monika Karwatowicz
tel. 81 889 30 84, e-mail: monika.karwatowicz@piwet.pulawy.pl

dr hab. Kinga Wieczorek, prof. nadzwyczajny
tel. 81 889 34 09, e-mail: kinga.wieczorek@piwet.pulawy.pl

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pań„stwowego Instytutu Badawczego w Puł‚awach oraz Polskie Towarzystwo Parazytologiczne mają… zaszczyt zaprosić‡ do udział‚u w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

'Wł‚oś›nica i inne odpokarmowe pasożytnicze zoonozy'

Termin: 13-15.09.2017 r.

Miejsce Konferencji: Hotel 'BIAŁOWIESKI'

ul. Waszkiewicza 218 B

17-230 Biał‚owieża

Zgł‚oszenia uczestnictwa

Zgł‚oszenia uczestnictwa w konferencji należy przesł‚ać‡ poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 10.07.2017r. Szczegół‚owe informacje na temat konferencji znajdują… się™ na stronie: www.piwet.pulawy.pl  w zakł‚adce Konferencje, gdzie znajdzie się™ również formularz zgł‚oszeniowy.

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa wynosi 600 zł‚ i obejmuje udział‚ w konferencji, materiał‚y konferencyjne, zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubra oraz udział‚ w spotkaniu towarzyskim.

Wpł‚aty prosimy kierować‡ na konto Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego BGŻ BNP PARIBAS S.A. 35 2030 0045 1110 0000 0053 1520 do dnia 10.07.2017r. W tytule wpł‚aty należy podać‡ nazwę™ "Konferencja wł‚oś›nie 2017" oraz  nazwiska uczestników.

Kontakt

Zakł‚ad Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Pań„stwowy Instytut Weterynaryjny - Pań„stwowy Instytut Badawczy

dr Mirosł‚aw Różycki, lek. wet. Ewa Bilska-Zają…c, lek. wet. Ewa Chmurzyń„ska

Tel.: 81 889 3314/ 81 889 3313

E-mail: mrozycki@piwet.pulawy.pl , ewa.bilska@piwet.pulawy.pl,  ewa.chmurzynska@piwet.pulawy.pl

KOMUNIKAT
Formularz zgł‚oszeniowy
Baza noclegowa 2017
 

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne

Pań„stwowy Instytut Weterynaryjny -

Pań„stwowy Instytut Badawczy w Puł‚awach

zapraszają… na
XII Konferencję™ Szkoleniowo-Naukową… PTToks 2017

"Różne oblicza toksykologii"

Termin konferencji: 19 - 22 września 2017 r.

Miejsce Konferencji: Pań„stwowy Instytut Weterynaryjny - PIB, Sala Konferencyjna Weterynaryjnego Centrum Kształ‚cenia Podyplomowego (WCKP), 24-100 Puł‚awy, Al. Partyzantów 57.

Szczegół‚owe informacje oraz rejestracja na stronie www konferencji: www.piwet.pulawy.pl/pttox2017


Zakł‚ad Chorób Drobiu Pań„stwowego Instytutu Weterynaryjnego-Pań„stwowego Instytutu Badawczego w Puł‚awach
organizuje Mię™dzynarodową… Konferencję Naukową… pt.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 2016-2017
- polskie i europejskie doś›wiadczenia

która odbę™dzie się™ w dniu 13 października 2017 r.
w Weterynaryjnym Centrum Kształ‚cenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puł‚awy.

Komunikat
Ramowy program Konferencji
Formularz rejestracyjny
Baza noclegowa
 

Pań„stwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puł‚awach oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zapraszają… na Konferencję™ Naukową… pt:

"Bioasekuracja - podstawą… ochrony przed afrykań„skim pomorem świń„ i grypą… ptaków"

, która odbę™dzie się™ 29 czerwca 2017 r. w PIWet-PIB
Komunikat


Pań„stwowy Instytut Weterynaryjny - Pań„stwowy Instytut Badawczy w Puławach
oraz
Krajowa Rada Drobiarska Izba Gospodarcza

zapraszają na Konferencje Naukową

"€žAntybiotyki w produkcji drobiarskiej - korzyści i ograniczenia"


która odbę™dzie się™ w dniu 5 października 2017 r.
w Weterynaryjnym Centrum Kształ‚cenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

Komunikat
Formularz rejestracyjny
Program konferencji


W dniu 6 października 2017 r. w Pawłowicach odbędzie się

VII Ogólnopolska Konferencja Echa Sympozjum ESPHM, Praga 2017Informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz zakwaterowania znajdują się na stronie internetowej www.profi-med.pl

Program konferencji

error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2017 - PIWet