O Nas
Dla Was

BADANIA BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE SEROLOGICZNEJ DIAGNOSTYKI GRYPY PTAKÓW I RZEKOMEGO POMORU DROBIU (ND) ORAZ MYKOPLAZMOZY DROBIU

prowadzone przez Krajowe Laboratoria Referencyjne


Zakład Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach organizuje badania biegłości w zakresie:

  • Mykoplazmozy drobiu
  • Rzekomego pomoru drobiu (ND)
  • Grypy ptaków (AI)


Wypełnione formularze zgłoszeń uczestnictwa (załącznik 1 i 2) prosimy przesłać do dnia 15.09.2015 pocztą elektroniczną na adres: olimpia.kursa@piwet.pulawy.pl lub anna.sawicka@piwet.pulawy.pl, faksem: nr (81) 886 25 95 z dopiskiem Zakład Chorób Drobiu, PIWet-PIB w Puławach.

Do laboratoriów, które zgłoszą uczestnictwo zostaną wysłane próbki surowic do badań w zadeklarowanych kierunkach i testach z podaniem terminu przesłania uzyskanych wyników.

Jednocześnie informujemy, że planowane jest również w dniu 06.11.2015 r. seminarium dla pracowników laboratoriów ZHW, na którym omówione zostaną wyniki badań biegłości w roku 2015 oraz współpraca laboratoriów referencyjnych Zakładu Chorób Drobiu z laboratoriami ZHW.

Karty zgłoszeniowe do pobrania:

-Formularz zgłoszeniowy 1 i 2


error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2018 - PIWet