O Nas
Dla Was

Badania Biegłości

BADANIA BIEGŁOŚCI

Badania biegłości (PT, ang. proficiency testing) - stanowią jeden z podstawowych elementów wykazania kompetencji technicznych laboratoriów.

Jednostki akredytujące przykładają dużą wagę do uczestnictwa laboratoriów w badaniach biegłości PT. Ich wyniki są bardzo istotnym elementem oceny laboratorium w procesach akredytacji i nadzoru.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach biegłości organizowanych przez krajowe laboratoria referencyjne Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Szczegółowe informacje dotyczące programów badań biegłości oraz warunków uczestnictwa odnajdą Państwo wybierając link jednego z zakładów naukowych z poniższej listy:

Harmonogram badań biegłości organizowanych przez laboratoria referencyjne PIWet-PIB w 2019 roku

Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Zakład Chorób Drobiu
Zakład Chorób Bydła i Owiec
Zakład Wirusologii
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Zakład Higieny Pasz
Error was: