O Nas
Dla Was

Biblioteka Naukowa

Biblioteka Naukowa PIWet-PIB

Biblioteka Naukowa PIWet-PIB jest biblioteką specjalistyczną, gromadzącą księgozbiór polski i obcojęzyczny z dziedziny weterynarii i nauk pokrewnych. Dysponuje również wieloma, związanymi z tą dziedziną, wydawnictwami archiwalnymi o znaczeniu historycznym. Księgozbiór liczy 20979 woluminów książek i 9795 woluminów czasopism oraz 10500 jednostek zbiorów specjalnych. Prenumerowanych aktualnie jest 129 tytułów czasopism polskich i zagranicznych oraz 3 bazy piśmiennictwa światowego.

Biblioteka Naukowa PIWet-PIB jest bazą piśmiennictwa dla pracowników Instytutu, źródłem informacji dla Studium Doktoranckiego i Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego. Udostępnia również swoje zbiory w ramach współpracy międzybibliotecznej, wielu bibliotekom z całej Polski.

Scientific Library

Scientific Library

Institute' Scientific Library contains a wide collection of Polish and foreign-language books and journals dedicated veterinary medicine and related disciplines. There are numerous archival publications, with many cases of a historical significance. The collection includes over 21,000 volumes of books, 116 journal titles, and three bases of world scientific literature. The library collection is available for all customers interested in scientific publications.

error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2018 - PIWet