O Nas
Dla Was


 

 

Najnowsze wiadomości

Pożegnanie Pani Barbary Ścibior [2016-03-21 12:44:35]

21 marca br. odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę po 42 latach pracy w Instytucie Pani Barbary Ścibior. Podziękowania za wieloletnią i sumienna pracę, oraz życzenia wielu lat w dobrym zdrowi ...

więcej...

Spotkanie szkoleniowe w ramach programu Horyzont 2020 [2016-03-17 08:12:15]

14 marca br. w Brukseli odbyło się spotkanie szkoleniowe dla koordynatorów projektów twinnigowych otrzymanych w ramach programu Horyzont 2020. Instytut reprezentowali dr hab. Mirosław Po ...

więcej...

Wizyta Głównego Lekarza Weterynarii [2016-03-11 07:53:00]

11 marca br. na zaproszenie Dyrektora PIWet-PIB-KNOW Krzysztofa Niemczuka, w Instytucie gościł Pan Włodzimierz Skorupski – Główny Lekarz Weterynarii. Ponadto na spotkaniu obecni byli kier ...

więcej...

Spotkanie Ministrów ds. Rolnictwa i Głównych Lekarzy Weterynarii Polski, przedstawicieli środowiska naukowego, Litwy, Łotw, Estonii, Finlandii, Słowacji, Węgier i Rumunii oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej w Tallinie w dniu 26 lutego 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z afrykańskim pomorem świń [2016-03-01 10:54:49]

W dniu 26 lutego 2016 r. estońskie Ministerstwo Rolnictwa zorganizowałow Tallinie kolejne spotkanie Ministrów ds. Rolnictwa oraz Głównych Lekarzy Weterynarii poświęcone tematyce afrykańskiego pomoru ...

więcej...

Spotkanie Vet-Twin [2016-02-26 15:04:40]

W dniu 25 lutego br. w naszym Instytucie odbyło się spotkanie otwierające partnerów projektu „Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in anima ...

więcej...

Spotkanie nt. ASF we Lwowie [2016-02-23 12:51:19]

Z upoważnienia Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, we Lwowie (Ukraina) w dniach 17 i 18 lutego przebywała delegacja Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - ...

więcej...

Spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami resortowych instytutów badawczych [2016-02-12 07:01:37]

W dniu 17 lutego br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkali się z przedstawicielami kierownictwa nadzorowanych instytutów badawczyc ...

więcej...

strony :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2021 - PIWet