Zagrożenia epidemiczne


Afrykański pomór świń

Materiały video

Spot

Zasady ochrony świń przed chorobą

Konferencja

"Bioasekuracja - podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków" - 2017-06-29

 1. Zasady pobierania i przesyłania materiału do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. ASF
 2. Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń wykonywanych w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. ASF
 3. Prezentacje multimedialne dotyczące afrykańskiego pomoru świń przygotowane przez Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF Prezentacje z konferencji "Administracyjne uwarunkowania zwalczania afrykańskiego pomoru świń" 2.03.2015 r.
 4. Prace dotyczące afrykańskiego pomoru świń opublikowane przez pracowników Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. ASF
 5. Informacje bieżące
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  Prezentacje z seminarium z zakresu afrykańskiego pomoru świń dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego 20.04.2015
  2014
  Prezentacje z konferencji Afrykański pomór świń, Puławy, 26.03.2014
 6. Materiały informacyjno-szkoleniowe dla myśliwych i leśników

Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8


Botulizm

W załączonej KARCIE INFORMACYJNEJ znajdują się wskazówki dotyczące rodzaju pobieranych próbek i warunków transportu do laboratorium w przypadku podejrzenia botulizmu. Uprzejmie prosimy o dołączenie jej do Umowy na wykonanie badań oraz próbek przesyłanych do badań.


Informacje dla pszczelarzy


Borelioza

Badanie kleszcza

Kleszcz do badania musi być w całości.

Kleszcza należy umieścić na zwilżonym płatku kosmetycznym w szczelnym pojemniku lub woreczku, przechowywać w temperaturze pokojowej lub w lodówce.

Materiał do badania można dostarczyć osobiście, wysłać kurierem lub pocztą na adres:

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Centralny Punkt Przyjęć Próbek
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

z dopiskiem próbka do badań

Do próbki dołączyć wypełniony formularz (Umowa na wykonanie badań - świadczenie jednokrotne - Puławy) Pobierz. W razie braku dostępu do Internetu, prosimy o dołączenie własnego pisma zawierającego: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej badanie a także rodzaj badania.

Dostępne są 4 rodzaje badań:

 1. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato) - cena 180 zł
 2. Badanie kleszcza w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (wirus TBEV) - cena 150 zł
 3. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato) + kleszczowe zapalenie mózgu (wirus TBEV) - cena 248 zł
 4. Badanie kleszcza panel infekcji odkleszczowych - cena 330 zł:
  • boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato),
  • odkleszczowe zapalenie mózgu (wirus TBEV),
  • erlichiozy monocytarnej (Ehrlichia chaffeansis/Ehrlichia muris),
  • anaplazmozy granulocytarnej (Anaplasma phagocytophilum)

Wpłaty prosimy kierować na konto Instytutu: BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Puławach 35 2030 0045 111 0000000 531520 lub w kasie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W tytule wpłaty należy podać kierunek badania oraz nazwisko i imię.

Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty przed przekazaniem próbki do badania (wraz z próbką należy dostarczyć potwierdzenie dokonania płatności lub potwierdzenie przelewu).


Informacja KLR dotycząca odczynników i zestawów diagnostycznych oraz dostępnych materiałów referencyjnych

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF na prośbę udostępnia materiały referencyjne w postaci panelu homogenatów tkanek oraz surowic krwi pochodzących od świń wszystkim Zakładom Higieny Weterynaryjnej, badającym próbki w kierunku afrykańskiego pomoru świń

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Skażeń Promieniotwórczych w Zakładzie Radiobiologii