Aktualności

array(3) { [0]=> string(27) "images/news/random_img0.jpg" [1]=> string(27) "images/news/random_img1.jpg" [2]=> string(27) "images/news/random_img2.jpg" }
2019-11-13 08:47:20

Z głębokim smutkiem żegnamy                 Pana Prof. Tadeusza Wijaszkę   Dyrektora PIWet-PIB w latach 2001-2011.   Związanego z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach od 1963 roku,   w latach 1976-81 kierownika Zakładu Pryszczycy PIWet w Zduńskiej Woli,   w latach 1982-87 eksperta FAO w Rangunie (Birma),    w latach 1987-99 kierownika Weterynaryjnego Ce...

Więcej »

2019-11-05 08:29:36

Spotkanie naukowe PTNW

W dniu 23 października 2019 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywał Pan prof. dr hab. Krystian Jażdżewski z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka w Warszawie, który zaprezentował wykład pt. „Nowotwory dziedziczne - jak się uchronimy?". W swojej prezentacji Pan Profesor przedstawił informacje dotyczące epidem...

Więcej »

2019-10-24 10:07:43

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

15 października br., podczas Obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej, prof. Krzysztof Niemczuk został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Jest to odznaczenie ustanowione w 2018 r., przyznawane na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego osobom, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działaln...

Więcej »

2019-10-24 10:02:06

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zakaźne zapalenie bursy Fabrycjusza, anemia zakaźna kurcząt oraz zakażenia cirkowirusowe ptaków”

W dniach 18-19 października b.r. odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zakaźne zapalenie bursy Fabrycjusza, anemia zakaźna kurcząt oraz zakażenia cirkowirusowe ptaków”, której organizatorem był Zakład Chorób Drobiu. Celem konferencji było przedstawienie  aktualnych informacji na temat występowania, patogenezy, postępów w diagnostyce o...

Więcej »

2019-10-16 09:33:17

Obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

15 października br., na zaproszenie Głównego Lekarza Weterynarii Pana dr. Bogdana Konopki, prof. Krzysztof Niemczuk oraz prof. Jacek Kuźmak wzięli udział w uroczystych Obchodach 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej. Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Otwar...

Więcej »

2019-10-04 13:35:45

Polagra Food

W Poznaniu zakończyły się trwające od 30 września do 3 października 2019 Międzynarodowe Targi Polagra Food, podczas których swoje ekspozycje prezentowały firmy związane z szeroko pojętą branżą spożywczą. Ekspozycjom towarzyszyły szkolenia, prelekcje i różnego rodzaju pokazy, które dedykowane były zarówno producentom żywności jak i jej odbiorcom. Szeroko reprezentowane było także doradztwo rolnicze poprzez udział instytutów naukowych, ...

Więcej »

2019-10-01 14:21:24

Podziękowania za wieloletnią pracę

Szanowni Państwo   30 września, po 42 latach pracy w Instytucie, na zasłużoną emeryturę przeszła Pani prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Radiobiologii, wieloletni Pełnomocnik ds. jakości badań i kierownik Działu Zarządzania Jakością i Akredytacji.   Z tej okazji pragniemy złożyć Pani Profesor najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności na dalsze lata.   Dziękujemy za owocn...

Więcej »

2019-09-24 10:43:45

Z głębokim smutkiem żegnamy Pana Mirosława Grzędę    Wieloletniego Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego firmy BIOWET PUŁAWY. Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego w latach 2002-2006. Zasłużonego lekarza weterynarii, autora ponad 15 leków weterynaryjnych i wielu preparatów leczniczych, współpracującego z PIWet-PIB przez wiele lat. Wraz z Jego śmiercią świat weterynarii poniósł dotkliwą stratę.   Rodzinie i Bliskim or...

Więcej »

2019-09-19 12:48:21

XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

W dniach 9-12 września 2019 odbył się w Warszawie XXV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA PARAZYTOLOGICZNEGO. W Zjeździe tym wzięli udział przedstawiciele naszego Instytutu: dr hab. Tomasz Cencek oraz dr hab. Jacek Karamon. Na Ogólnym Zebraniu Towarzystwa, w dniu 9 września 2019 r., dr hab. Tomasz Cencek został wybrany wiceprezesem tej organizacji.

Więcej »

2019-09-19 12:33:40

XV Międzynarodowa Konferencja Włośnicowa

W dniach 26-30 sierpnia 2019 r. w Cluj Napoca odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Włośnicowa pod egidą Międzynarodowej Komisji Włośnicowej (International Commission on Trichinellosis - ICT). W Konferencji udział wzięli pracownicy Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB, dr Mirosław Różycki i dr Ewa Bilska-Zając, przedstawiając 3 prezentacje ustne oraz 5 doniesień posterowych. Działająca od 1958 roku Międzynarodowa Komisja Włośnicowa, ...

Więcej »