2021-03-26 12:42:03
 

Patenty uzyskane przez Zakład Parazytologii

Z przyjemnością informujemy, iż Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach uzyskał w ostatnim czasie decyzją Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej 4 patenty na wynalazki zgłoszone w grudniu 2018 roku przez pracowników Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB.

Ochroną Urzędu Patentowego RP objęto wynalazki pt.: „Chemiluminescencyjny test enzymatyczny do wykrywania obecności Anisakis simplex w żywności” oraz „ Sposób wykonania podłoża transportowego dla żywych larw pasożytów, zwłaszcza Trichinella spp.”opracowane przez zespół pod kierownictwem dr Mirosława Różyckiego, a także dwa wynalazki: „Zestaw diagnostyczny do oceny żywotności jaj pasożytniczych nicieni jelitowych, żołądkowo-jelitowych oraz oocyst i cyst pierwotniaków i sposób oceny żywotności jaj pasożytniczych nicieni jelitowych, żołądkowo-jelitowych oraz oocyst i cyst pierwotniaków” oraz „Zestaw diagnostyczny do oceny żywotności jaj pasożytniczych nicieni jelitowych i sposób oceny żywotności jaj pasożytniczych nicieni jelitowych” opracowane przez zespół kierowany przez dr inż. Jolantę Zdybel.

Przydatne linki