2020-10-23 07:02:03
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kurpas

Komisja Doktorska Rady Naukowej PIWet-PIB w Puławach uprzejmie zawiadamia o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kurpas pt.: "Zróżnicowanie molekularne oraz oporność na substancje przeciwbakteryjne szczepów Listeria monocytogenes pochodzących z żywności
oraz obszarów produkcji żywności", która odbędzie się dn. 27 października 2020 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej PIWet - PIB w Puławach (A1.13).
Szczegóły dotyczące wydarzenia w załączonym skanie.

https://www.youtube.com/channel/UCODbdFZXZ4VaIUIj7p7mHOA

Przydatne linki

© 2020 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy · Kontakt