2020-08-03 10:15:27
 

WYSTĄPIENIE RADCY ROLNEJ NIDERLANDZKIEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA, PRZYRODY I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Pani Carolien Spaans, Radca Rolny w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie, reprezentuje niderlandzkie Ministerstwo Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności w Polsce, Czechach i na Słowacji.

W swoim wystąpieniu Pani Radca podsumowuje 5-letni okres współpracy naukowej naszego Instytutu z Wageningen University (WUR) w ramach konsorcjum polsko-niderlandzkiego w skład którego wchodzą także Uniwersytet Przyrodniczy z Poznania oraz Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN z Jastrzębca. W ramach tej współpracy zrealizowano lub nadal są prowadzone badania w ramach 15 projektów badawczych UE, co stanowi ponad 27% wszystkich projektów (55) w ramach współpracy bilateralnej między obydwoma krajami.

Pani Radca wspomina także o możliwości składania wniosków projektów jesienią br. w  ramach programu Zielony Ład (Green Deal) oraz zapowiada spotkanie konsorcjantów, planowane w październiku 2020, w formacie wideokonferencji.

Przydatne linki

© 2020 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy · Kontakt