2020-03-02 12:15:53
 

Konferencja naukowo-dydaktyczna – nauka w praktyce

28 lutego br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna  – nauka w praktyce pt. „Zasady bioasekuracji i dana epidemiologiczne w odniesieniu do ASF i grypy ptaków. ASF i grypa ptaków  – występowanie, zwalczanie, zasady zabezpieczania stad hodowlanych”. Konferencja została zorganizowana dla szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencję otworzył Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk, a słowo wstępne w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i własnym wygłosił Główny Lekarz Weterynarii, Pan dr Bogdan Konopka.

Podczas konferencji wygłoszono następujące wykłady:

– „Sytuacja epizootyczna w Polsce i administracyjne metody zwalczania ASF” – dr Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii;

– „Afrykański pomór świń: badania naukowe – fakty i mity; epidemiologia, występowanie, zabezpieczenie stad hodowlanych” – dr hab. Krzysztof Niemczuk – profesor Instytutu, dr hab. Grzegorz Woźniakowski – profesor Instytutu;

– „Narzędzia i mechanizmy ograniczenia populacji dzika jako skuteczna metoda zwalczania afrykańskiego pomoru świń” – dr Bogdan Konopka;

– „Grypa ptaków – aktualna sytuacja w Europie i Polsce oraz wybrane aspekty bioasekuracji” – dr hab. Krzysztof Śmietanka, profesor Instytutu.

Na zakończenie prelegenci odpowiadali na liczne pytania. Następnie Główny Lekarz Weterynarii – dr Bogdan Konopka wraz z dyrektorem PIWet-PIB w Puławach prof. Krzysztofem Niemczukiem i Panem Dyrektorem Robertem Jakubikiem podsumowali konferencję, podkreślając wagę zagrożeń, jakie dla Polski i Europy stanowi ASF i grypa ptaków, jednocześnie wskazali na działania jakie MRiRW wdraża aby im zapobiegać i przeciwdziałać oraz zaakcentowali na tym tle znaczenie szkół rolniczych w transferze wiedzy do hodowców i rolników.

 

Końcowym akordem konferencji było wręczenie uczestnikom świadectw potwierdzających udział w konferencji a zarazem świadczących o podnoszeniu Ich kwalifikacji zawodowych.