2019-11-18 12:31:24
 

Spotkanie naukowe PTNW

W dniu 6 listopada 2019 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywała Pani prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka - Kocka z Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która przedstawiła wykład pt. „Molekularne mechanizmy śmierci komórki – nowe cele terapeutyczne”. W swojej prezentacji Pani Profesor omówiła molekularne, systemowe i komórkowe teorie tłumaczące przyczyny starzenia się komórek oraz mechanizmy warunkujące naprawę bądź usuwanie uszkodzonych komórek z organizmu. Pani Profesor podkreśliła znaczenie zjawiska apoptozy jako naturalnego procesu zaprogramowanej i podlegającej kontroli śmierci komórki, którego zaburzenie może skutkować pojawieniem się chorób neurodegeneracyjnych i o podłożu immunologicznym. Bardzo ciekawe były informacje dotyczące opracowywania nowych chemioterapeutyków, które będą indukowały apoptozę komórek nowotworowych.

Przydatne linki

© 2020 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy · Kontakt