2019-11-05 08:29:36
 

Spotkanie naukowe PTNW

W dniu 23 października 2019 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywał Pan prof. dr hab. Krystian Jażdżewski z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka w Warszawie, który zaprezentował wykład pt. „Nowotwory dziedziczne - jak się uchronimy?". W swojej prezentacji Pan Profesor przedstawił informacje dotyczące epidemiologii nowotworów, ryzyka populacyjnego i rodzinnego występowania chorób nowotworowych, a także dziedzicznych uwarunkowań pojawiania się nowotworów u ludzi. Pan Profesor podkreślił znaczenie wczesnej diagnostyki onkologicznej w profilaktyce zachorowań i możliwości przeprowadzenia badań genetycznych w ramach ogólnopolskiego Programu Oceny Ryzyka Zachorowania na Raka - Badamy Geny.

Przydatne linki