2019-10-24 10:02:06
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zakaźne zapalenie bursy Fabrycjusza, anemia zakaźna kurcząt oraz zakażenia cirkowirusowe ptaków”

W dniach 18-19 października b.r. odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zakaźne zapalenie bursy Fabrycjusza, anemia zakaźna kurcząt oraz zakażenia cirkowirusowe ptaków”, której organizatorem był Zakład Chorób Drobiu. Celem konferencji było przedstawienie  aktualnych informacji na temat występowania, patogenezy, postępów w diagnostyce oraz stosowanych programów immunoprofilaktyki wyżej wymienionych chorób. Słowo wstępne wygłosił Główny Lekarz Weterynarii Pan dr Bogdan Konopka oraz prof. Krzysztof Niemczuk, dyrektor PIWet-PIB. Wykłady zaprezentowali uznani w świecie prelegenci z USA, Francji, Węgier oraz Holandii oraz krajowi z SGGW w Warszawie, UWM w Olsztynie i PIWet-PIB w Puławach.  W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników.

Przydatne linki