2019-10-01 14:21:24
 

Podziękowania za wieloletnią pracę

Szanowni Państwo

 

30 września, po 42 latach pracy w Instytucie, na zasłużoną emeryturę przeszła Pani prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Radiobiologii, wieloletni Pełnomocnik ds. jakości badań i kierownik Działu Zarządzania Jakością i Akredytacji.

 

Z tej okazji pragniemy złożyć Pani Profesor najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności na dalsze lata.

 

Dziękujemy za owocną pracę, zaangażowanie i wnikliwość, za wychowanie i wskazywanie wizji rozwoju wielu pracowników naukowych.

 

Jesteśmy zaszczyceni, że mieliśmy możliwość z Panią Profesor współpracować.

 

Krzysztof Niemczuk, Dyrektor PIWet-PIB