2019-09-02 10:37:22
 

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie

Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim, które odbyły się w Częstochowie w dniach 30.08.2019-1.09.2019 tradycyjnie towarzyszyła Krajowa Wystawa Rolnicza. Organizatorem tej XXVIII już z kolei wystawy był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Wystawa, jak każdego roku, miała uroczystą i bardzo ciekawą oprawę, a jedną z najważniejszych jej części była prezentacja nauki polskiej w zakresie rolnictwa.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy również uczestniczył w tym ważnym dla polskiego rolnictwa wydarzeniu poprzez przygotowaną ekspozycję prezentującą nasz Instytut i jego dorobek. Instytut reprezentował Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk oraz Pani Wiesława Drozdowska i Pani Kinga Stateczna. Gośćmi Krajowej Wystawy Rolniczej byli przedstawiciele rządu, parlamentu, centralnych instytucji rolniczych oraz licznie przybyli na uroczystości dożynkowe rolnicy z całego kraju. Nasze stoisko odwiedziła delegacja Ministerstwa Rolnictwa z Panem Ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim.