Aktualności

Z głębokim smutkiem żegnamy                 Pana Prof. Tadeusza Wijaszkę   Dyrektora PIWet-PIB w latach 2001-2011.   Związanego z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach od 1963 roku,   w latach 1976-81 kierownika Zakładu Pryszczycy PIWet w Zduńskiej Woli,   w latach 1982-87 eksperta FAO w Rangunie (Birma),    w latach 1987-99 kierownika Weterynaryjnego Ce...

Więcej »

Spotkanie naukowe PTNW

W dniu 23 października 2019 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywał Pan prof. dr hab. Krystian Jażdżewski z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka w Warszawie, który zaprezentował wykład pt. „Nowotwory dziedziczne - jak się uchronimy?". W swojej prezentacji Pan Profesor przedstawił informacje dotyczące epidem...

Więcej »

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

15 października br., podczas Obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej, prof. Krzysztof Niemczuk został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Jest to odznaczenie ustanowione w 2018 r., przyznawane na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego osobom, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działaln...

Więcej »
 

Współpraca