Strona główna Uzyskane tytuły i stopnie naukowe Przebieg pracy zawodowej Promotorstwa Przebieg działalności dydaktycznej i szkoleniowej Podręczniki (autor lub współautor) Pobyty za granicą Publikacje Działalność na polu naukowym Nagrody i wyróżnienia Hobby Galeria Film Kontakt

Działalność na polu naukowym:

- Członek ad hoc OIE
- Członek Prezydium w II Wydziale Polskiej Akademi Nauk
- Członek Rady Kuratorów w II Wydziale Polskiej Akademi Nauk
- Członek Prezydium Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN
- Członek Komitetu Rozrodu Zwierząt PAN
- Przewodniczący Rady Naukowej PIWet-PIB
- Członek komitetów redakcyjnych: Medycyna Weterynaryjna, Polish Journal of   Veterinary Sciences, Bull. Inst. Vet. Pulawy, Życie Weterynaryjne, Magazyn    Weterynaryjny, Medycyna po Dyplomie
- Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
- Członek Komisji Rolnictwa Polskiej Akademii Umiejętności
- Członek Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych.