Strona główna Uzyskane tytuły i stopnie naukowe Przebieg pracy zawodowej Promotorstwa Przebieg działalności dydaktycznej i szkoleniowej Podręczniki (autor lub współautor) Pobyty za granicą Publikacje Działalność na polu naukowym Nagrody i wyróżnienia Hobby Galeria Film Kontakt

Przebieg działalności dydaktycznej i szkoleniowej

Krajowy Kierownik Specjalizacji z zakresu Chorób Trzody Chlewnej

Organizator:

  • 15 cyklicznych konferencji międzynarodowych dotyczących trzody chlewnej
  • Kongresu Remeging and Re-emerging pig diseases w Krakowie- 2007
  • cyklu konferencji polsko-białoruskich
  • szkoleń w ramach działalności laboratorium referencyjnego do spraw pomoru klasycznego świń

wykłady na studium Specjalizacyjnymz zakresu

  • Epizootiologia i administracja weterynaryjna
  • Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna
  • Prewencja i higiena pasz
  • Rozród
Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Jagielońskim
wykłady dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
wykłady dla studentów SGGW w Warszawie

szkolenia dla Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w całym kraju

wykładowca w wielu ośrodkach naukowych w Europie, Ameryce Płn. i Azji.