Strona główna Uzyskane tytuły i stopnie naukowe Przebieg pracy zawodowej Promotorstwa Przebieg działalności dydaktycznej i szkoleniowej Podręczniki (autor lub współautor) Pobyty za granicą Publikacje Działalność na polu naukowym Nagrody i wyróżnienia Hobby Galeria Film Kontakt
 
Przebieg pracy zawodowej:
1972 - 1977kierownik weterynaryjnego punktu specjalistycznego w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Złotoryi
1977 -1978visiting assistant profesor w Iowa State University (USA)
1978- 1980z-ca dyrektora Oporowskiego Kombinatu Rolnego ds. Fermy Przemysłowej Trzody Chlewnej w Mękini koło Wrocławia
1980 - 1984adiunkt w Zakładzie Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach
1985 - 1990docent
od 1990profesor tytularny
od 1982kierownik Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach