Strona główna Uzyskane tytuły i stopnie naukowe Przebieg pracy zawodowej Promotorstwa Przebieg działalności dydaktycznej i szkoleniowej Podręczniki (autor lub współautor) Pobyty za granicą Publikacje Działalność na polu naukowym Nagrody i wyróżnienia Hobby Galeria Film Kontakt

Film
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Informacja o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny.


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa, Wrocław 28-29 maja 2015 r.

Młodzi twórcy mistrzom - Mistrz wagi cieżkiej - prof. Zygmunt Pejsak
freeware


"Hodowca" od.3, wywiad z prof. Zygmuntem Pejsakiem"Hodowca" od.4, wywiad z prof. Zygmuntem Pejsakiem