Strona główna Uzyskane tytuły i stopnie naukowe Przebieg pracy zawodowej Promotorstwa Przebieg działalności dydaktycznej i szkoleniowej Podręczniki (autor lub współautor) Pobyty za granicą Publikacje Działalność na polu naukowym Nagrody i wyróżnienia Hobby Galeria Film Kontakt
 
Uzyskane tytuły i stopnie naukowe:
2015 r.Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
2011 r.członek Komisji Ewaluacyjnej Jednostek Naukowych w MNiSzW
2010 r.członek rzeczywisty PAN
2004 r.tytuł i godność doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie
1998 r.członek korespondent PAN
1990 r.tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych
1984 rtytuł doktora habilitowanego
1977 r.tytuł doktora nauk weterynaryjnych
1972 r.tytuł lekarza weterynarii
 
Wykształcenie
1966-1972Wydział Weterynaryjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu