Strona główna Uzyskane tytuły i stopnie naukowe Przebieg pracy zawodowej Promotorstwa Przebieg działalności dydaktycznej i szkoleniowej Podręczniki (autor lub współautor) Pobyty za granicą Publikacje Działalność na polu naukowym Nagrody i wyróżnienia Hobby Galeria Film Kontakt
error error
error error

Zygmunt Pejsak, specjalista z zakresu epizootiologii, a zwłaszcza chorób zakaźnych świń, urodził się 17 kwietnia 1948 roku w Tarnowskich Górach, dokąd rodzice zostali przesiedleni w roku 1946 z Trembowoli (obecnie Ukraina). Żona Bożena jest doktorem nauk weterynaryjnych. Córka Sylwia urodzona w roku 1975 - ekonomistka, syn Bartłomiej urodzony w 1980 roku jest magistrem farmacji.

Zygmunt Pejsak dyplom lekarza weterynarii uzyskał 1 marca 1972 roku po ukończeniu Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w roku 1977. W roku 1984 miała miejsce pomyślnie zakończona rozprawa habilitacyjna, a w roku 1990 Zygmunt Pejsak uzyskał tytuł profesora.

Profesor dr hab. dr h.c. członek rzeczywisty PAN Zygmunt Pejsak karierę zawodową rozpoczynał jako terenowy lekarz weterynarii, dodatkowo od kilkudziesięciu lat współpracuje z hodowcami i producentami świń. Z tego powodu doskonale rozumie problematykę szeroko pojętej ochrony zdrowia świń. Od roku 1980 związany jest z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, gdzie od prawie 30 lat kieruje Zakładem Chorób Świń. Jest wybitnym specjalistą i uznanym autorytetem w Polsce i na świecie. Pełni funkcję eksperta FAO i OIE. Jest jednym z założycieli Europejskiej Szkoły Specjalistów Chorób Świń (European College of Porcine Heath Management - ECPHM). Należy do grona czołowych specjalistów hyopatologii na świecie. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

W Polsce jest znanym propagatorem osiągnięć wiedzy weterynaryjnej, nie tylko wśród lekarzy weterynarii, ale także wśród hodowców i producentów świń, wśród których cieszy się ogromnym autorytetem. Opracował oraz wdrożył do produkcji szereg biopreparatów oraz leków powszechnie wykorzystywanych przez lekarzy weterynarii. Zaliczyć do nich należy znane wszystkim specjalistom szczepionki: Celpest, Suimastivac, Pleurovac, Streptovac, Rhinovac, Aptovac, Rotawac etc. oraz leki np. Suibicol, Dezosan, Karno-pig etc. Za osiągnięcia z tego zakresu otrzymał wiele nagród, w tym nagrodę Prezesa Rady Ministrów, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rolnictwa.

Profesor Zygmunt Pejsak pełni funkcję Krajowego Kierownika Specjalizacji "Choroby świń" nieprzerwanie od roku 1997.