Państwowy Instytut Weterynaryjny-
Państwowy Instytut Badawczy
Dział Systemów Informatycznych


O nas
   Dział Systemów Informatycznych powstał pierwszego stycznia 2009 roku na mocy zarządzenia nr 47/2008 Dyrektora PIWet-PIB. Potrzeba pojawienia się niezależnej komórki organizacyjnej pojawiła sie wraz ze wzrostem liczby systemów informatycznych funkcjonujących w Instytucie, zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak również do współpracy z partnerami zewnętrznymi (Ministerstwo Rolictwa i Rozwoju Wsi, Inspekcja Weterynaryjna).

   Zajmujemy się realizacją zadania laboratoriów referencyjnych "Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych".

   Dziełem naszych pracowników jest działający w Instytucie system typu LIMS. Stworzyli oni również portal info.intranet zapewniający pracownikom PIWet-PIB dostęp do dokumentów systemu zarządzania.
O skali naszych systemów świadczą liczby: W 2008 roku do instytuckiego LIMSa logowano się ponad 12 000 razy a za jego pomocą przygotowywano dokumentację badań wykonywanych przez zakłady naukowe PIWet-PIB, łącznie powyżej 75 000 dokumentów. W 2008 roku do portalu info.intranet logowano się prawie 30 000 razy oraz odwoływano się łącznie około 60 000 razy do zgromadzonych w nim dokumentów.

Zadania
 • gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących wyników badań wykonywanych przez krajowe weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, baza danych CELAB-CBD,
 • budowa, rozwój i administracja systemów informatycznych oraz baz danych w Instytucie(obsługa techniczna),
 • określanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz przygotowywanie specyfikacji przetargowych,
 • wsparcie dla pracowników Instytutu w zakresie systemów informatycznych,
 • szkolenie personelu laboratoriów diagnostycznych współpracujących z Instytutem,
 • obsługa i zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznej sieci informatycznej Instytutu,
 • zabezpieczenie i dostarczanie usług sieciowych,
 • bieżący nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

Osiągnięcia naszych pracowników
 • instytucki LIMS
 • portal info.intranet
 • strona BIP Instytutu
 • strona WWW Instytutu
 • strona WWW WCKP
 • strona ZM/Salmonella oraz system przesyłania danych o szczepach Salmonella
 • obsługa informatyczna badań biegłości "Włośnie 2008" organizowanych przez ZHZ
 • strona WWW KSLW
 • obsługa informatyczna tematu W114 PIB realizowanego w ZM/Salmonella
 • obsługa informatyczna badań biegłości "Włośnie" organizowanych przez ZHZ od 2009
 • obsługa informatyczna szkoleń w ramach PIB 2010 organizowanych przez WCKP
Publikacje:
 • Krzysztof Kwiatek, Marek Kukier, Zbigniew Osiński, Wyniki pod lupą, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 12/2006, str. 34-36
 • Marek Kukier, Dariusz Wasyl, Piotr Jedziniak, Remigiusz Pomykała, Małgorzata Mazur, Zbigniew Osiński, Tomasz Borówka, Ocena jakości danych zgromadzonych w CELAB-CBD, PIWet-PIB, 2008, 39 str.

Kontakt
nazwisko i imię stanowisko/funkcja e-mail tel
dr inż. Marek Kukier kierownik działu marek.kukier@piwet.pulawy.pl 3105
mgr inż. Tomasz Borówka specjalista ds. informatycznych tomasz.borowka@piwet.pulawy.pl 3341
inż. Mariusz Kowalik specjalista ds. informatyki mariusz.kowalik@piwet.pulawy.pl 3341
Krystian Jabłonowski krystian.jablonowski@piwet.pulawy.pl 3405
mgr inż. Piotr Żmudziński zastępca kierownika piotr.zmudzinski@piwet.pulawy.pl 3333
Jacek Choina specjalista ds. informatyki j.choina@piwet.pulawy.pl 3353
mgr Robert Żaczek specjalista ds. informatyki robert.zaczek@piwet.pulawy.pl 3353
mgr inż. Paweł Szóstak specjalista ds. informatyki pawel.szostak@piwet.pulawy.pl 3353

Pracujemy w pokojach D.114, D.114A, D.115, D116Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl