Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
941001/d/o/n3mekoniummekoniumpierwszy ka³ drobiu

Pola definiowane
brak danych