Materia³ opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
889001/e/p/c3owies (i pochodne)owies (i pochodne)

Pola definiowane
brak danych