Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
882001/e/k/g3półprodukty (wyroby garmażeryjne, inne)półprodukty (wyroby garmażeryjne, inne)

Pola definiowane
brak danych