Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
881001/e/k/m3wyroby garmażeryjne gotowe do spożycia (inne)wyroby garmażeryjne gotowe do spożycia (inne)

Pola definiowane
brak danych