Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
880001/e/k/o3wyroby garmażeryjne (inne)wyroby garmażeryjne (inne)

Pola definiowane
brak danych