Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
869001/e/h/o3podroby (wołowe)podroby (wołowe)

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
43001opakowanie próbki