Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
865001/e/h/k3wyroby garmażeryjne gotowe do spożycia (wołowe)wyroby garmażeryjne gotowe do spożycia (wołowe)

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
43001opakowanie próbki