Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
864001/e/h/j3wyroby garmażeryjne (wołowe)wyroby garmażeryjne (wołowe)

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
43001opakowanie próbki