Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
853001/e/c/o3podroby (wieprzowe)podroby (wieprzowe)

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
43001opakowanie próbki