Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
851001/e/c/m3wyroby garmażeryjne mrożone (wieprzowe)wyroby garmażeryjne mrożone (wieprzowe)

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
43001opakowanie próbki