Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
850001/e/c/l3półprodukty (wyroby garmażeryjne wieprzowe)półprodukty (wyroby garmażeryjne wieprzowe)

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
43001opakowanie próbki