Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
849001/e/c/k3wyroby garmażeryjne gotowe do spożycia (wieprzowe)wyroby garmażeryjne gotowe do spożycia (wieprzowe)

Pola definiowane
idnazwanazwa_skr
43001opakowanie próbki