Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
833001/e/z/m3wyroby garmażeryjne mrożone (drobiowe)wyroby garmażeryjne mrożone (drobiowe)

Pola definiowane
brak danych