Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
832001/e/z/l3półprodukty (wyroby garmażeryjne drobiowe)półprodukty (wyroby garmażeryjne drobiowe)

Pola definiowane
brak danych