Materiał opis CELAB-CBD

idsymbolpoziomnazwanazwa2nazwa_enuwagi
830001/e/z/j3wyroby garmażeryjne (drobiowe)wyroby garmażeryjne (drobiowe)

Pola definiowane
brak danych